Przystępując do Klubu Miłośników Sportów Lotniczych (KMSL) możesz zostać objęty ochroną ubezpieczeniową dla klubowiczów.

Pola oznaczone * są wymagalne.

Aby przystąpić do KMSL podaj swoje dane umożliwiające zgłoszenie Cię do grupowego ubezpieczenia. Po wypełnieniu formularza zostaniesz przekierowany do swojego banku, aby wykonać płatność za członkostwo w KMSL (i tym samym wybrane ubezpieczenia). Natychmiast po dokonaniu płatności otrzymasz mailem dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem.

Wybierz rodzaj i zakres ubezpieczeń, do których chcesz przystąpić:
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym rozszerzone o użytkowanie lotni, paralotni przeznaczonych do startu pieszego (w tym PG i PPG) i spadochronów (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 26 marca 2013 roku) OWU
Wybierz wariant:
Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i śmierci w wyniku NW) – świadczenia proporcjonalne OWU
Wybierz wariant:
CAŁOROCZNE Ubezpieczenie Kosztów Leczenia za granicą osób uprawiających SPORTY WYSOKIEGO RYZYKA (lotnie, paralotnie, spadochrony, kite/windsurfing, narty, snowboard, nurkowanie, żeglarstwo, jazda konna) OWU
Wybierz wariant: