Wypełniając wniosek do Klubu Miłośników Sportów Lotniczych (KMSL) możesz zostać objęty ochroną ubezpieczeniową dla klubowiczów.

Pola oznaczone * są wymagalne.

Aby przystąpić do KMSL podaj swoje dane umożliwiające zgłoszenie Cię do grupowego ubezpieczenia. Po wypełnieniu formularza zostaniesz przekierowany do swojego banku, aby wykonać płatność za członkostwo w KMSL (i tym samym wybrane ubezpieczenia). Natychmiast po dokonaniu płatności otrzymasz mailem dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem. Pamiętaj, aby nie zmieniać opisu przelewu. Aby transakcja przebiegła bezproblemowo w opisie transakcji musi się znaleźć TYLKO alfanumeryczny kod transakcji (pojawi się tam automatycznie). NIC NIE DOPISUJ DO TEGO KODU BO TO ZABLOKUJE PŁATNOŚĆ.

Wybierz rodzaj i zakres ubezpieczeń, do których chcesz przystąpić:
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pilota bezzałogowych statków powietrznych o masie (MTOW) do 20 kg w zakresie szkód na mieniu i osobie OWU
Warunki szczególne ubezpieczenia OC:
- zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym ograniczony wyłącznie do czynności związanych z pilotowaniem bezzałogowych statków powietrznych;
- skreślono par.3 ust.1 p.4 OWU, zakres terytorialny OC w życiu prywatnym cały świat;
- wybrane warianty obejmują zarobkowe użytkowanie SP o masie do 20 kg (MTOW) na terenie RP

Wybierz wariant:

Klient uzyskał Numer Pilota UAV: